Provozujeme systém sledování umožňující sdělit zákazníkovi přesně podle jeho potřeb polohu vozidla dopravující jeho zásilku, předpokládaný příjezd na místo určení i trasu, kterou vozidlo projelo.

Samozřejmě kdykoli je to třeba a kdykoli zákazník vznese požadavek.
gps-map