Společnost SINGLER s.r.o. působí na dopravním trhu již od roku 1992.

Hlavním prostorem provozování činnosti v mezinárodní dopravě je Německo a Rakousko, dále k hlavním destinacím náleží i státy Beneluxu, tedy Belgie, Holandsko a Lucembursko. Pro většinu ze zbylých států zajišťujeme dopravu dodavatelsky.

Snahou firmy je provozovat vozidla ve stavu odpovídajícím požadavkům dané přepravy, tedy splňujícím prodlouženými servisními intervaly a svou spolehlivostí požadavky pro přepravy na čas JIT. Zde je pro zákazníka připraven NON STOP dispečerský servis na čísle +420 603 525 406. Snažíme se o kvalitní komunikaci a co nejširší spolupráci se zákazníkem.

Všichni zaměstnanci společnosti mají dlouholeté zkušenosti s mezinárodní kamionovou dopravou i zajišťování přepravy JIT. Absolvují pravidelná školení řidičů a školení výrobců dopravní techniky pro maximální využití možností poskytovaných moderními technologiemi.

Společnost SINGLER s.r.o. přistupuje velmi zodpovědně ke svým partnerům, neboť jen seriozní přístup vede k dlouhodobé spolupráci. Proto je každý přepravovaný náklad pojištěn vždy na maximální možnou částku.

Naší filosofií je, že dlouhodobá spolupráce je základem stability společnosti a spokojenosti zákazníka.