Budování firmy v několika krocích

1992 – založení společnosti SINGLER s.r.o., provozování vnitrostátní nákladní dopravy
1994 – pravidelné nasazení na dopravních trasách celé Evropy včetně Balkánského poloostrova
1997 – postupné zaměření na země dnešní Evropské unie
2002 – provozování i vozidel s vnitřní výškou 3m
2004 – provozování vozidel systému Papiertransport pro převoz rolí naležato
2007 – zařazení systému JOLODA ROLLER umožňující přepravu i nakládku/vykládku rolí nastojato posádkou vozidla

 

10 „Singlerových S“ – základní principy:

Stáří vozidel SINGLER je nižší než 3 roky z důvodu minimální potřeby servisu a tedy i eliminace prostojů.
Společnost SINGLER provozuje pouze tahače a návěsy, které splňují nejpřísnější ekologické normy.
Finanční stabilita je nutnou podmínkou úspěchu.
Všichni zaměstnanci společnosti mají dlouholeté zkušenosti s mezinárodní kamionovou dopravou.
Nehrajeme si na to, co nejsme.
Strategickým plánem rozvoje společnosti SINGLER definuje tři základní prvky rozvoje:

  • dlouhodobá spolupráce založená na důvěře a kvalitě služeb
  • produktivita práce
  • nejmodernější technika
V současnosti připravujeme zavedení satelitního komunikačního systému do všech vozidel, jenž umožňuje sledování okamžité polohy vozidla s přesností na 10 m. Zákazník tak má stálou informaci o dodávce.
SINGLER je partner, na něhož je možno se spolehnout.
Služby s termínovanou dopravou umožňují zákazníkům zajišťování dodávek JIT.
Serióznost je cestou k dlouhodobé spolupráci.
Vědomí zodpovědnosti za svěřený náklad dokazuje fakt, že každý náklad je pojištěn na hodnotu 13 000 000 Kč.